Navigace

Obsah

 

Obecně závazné vyhlášky obce Hněvošice

 

     *   Požární řád obce Hněvošice

zde ke stažení

       *   Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

" kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Hněvošice"

zde ke stažení

     *  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

"o nočním klidu"

zde ke stažení

 

       * Obecně závazná vyhláška č. 8/2020

"o místním poplatku ze vstupného"

zde ke stažení

 

       * Obecně závazná vyhláška č. 7/2020

"o místním poplatku za užívání veřejného prostranství"

zde ke stažení

 

 

       * Obecně závazná vyhláška č. 6/2020

"o místním poplatku ze psů"

zde ke stažení

 

      * Obecně závazná vyhláška č. 5/2020

"o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"

zde ke stažení

 

    * Obecně závazná vyhláška č. 4/2020

"kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 11/1999 O udělování čestného občanství obce Hněvošice"

zde ke stažení

 

     * Obecně závazná vyhláška č. 3/2020

"kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 18/2002, kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu obce Hněvošice a stanovuje užívání schváleného územního plánu obce a obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O vyhlášení závazné části změny č.1 Územního plánu obce Hněvošice

zde ke stažení

 

     * Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

" o regulaci hlučných činností"

zde ke stažení

 

    

   * Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

"o místních poplatcích"

zde ke stažení

 

     * Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

"o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů"

zde ke stažení

 

   "kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2004 ze dne 3. prosince 2004,      kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/ 2003 o místních poplatcích a dále se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2004 o místních poplatcích"

zde ke stažení

 

"O místních poplatcích"

zde ke stažení