Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky obce Hněvošice

   . Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

" o nočním klidu"

zde ke stažení

 

    . Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

" o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde ke stažení

 

  . Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

" o místních poplatcích"

zde ke stažení

 

 

"o místním poplatku za provoz sfystému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"

zde ke stažení

 

 

 

"o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"

zde ke stažení

 

 

"Požární řád obce Hněvošice"

zde ke stažení

 

   "kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2004 ze dne 3. prosince 2004,      kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/ 2003 o místních poplatcích a dále se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2004 o místních poplatcích"

zde ke stažení

 

"O místních poplatcích"

zde ke stažení

 

"O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, k zajištění udržování čistoty  ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o užívání plakátovacích ploch v majetku obce"

zde ke stažení

 

     "O vyhlášení závazné části změny č.1 Územního plánu obce Hněvošice"

zde ke stažení

 

     "O zabezpečení pořádku a čistoty při chovu a držení psů"

zde ke stažení

 

"O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem"

zde ke stažení

 

            "kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu obce Hněvošice a stanovuje užívání schváleného územního plánu obce"

                          zde ke stažení

 

"O udělování čestného občanství obce Hněvošice"

zde ke stažení